Fortsätt till huvudinnehållet
Schine

GDPR – Så hanterar vi dina kund/personuppgifter

Här berättar vi om hur vi hanterar dina kund/personuppgifter. Det är viktigt för oss att du har förtroende att låta oss hantera och lagra data om företaget/dig, att du är medveten om att vi gör det på ett lagligt och pålitligt sätt, för vi är måna om du skall känna dig trygg med oss och vårt arbetssätt.

Om Schine Innovation / Milmas AB

Schine Innovation är en bifirma till Milmas AB (org nr 556596-9507) med adress Stigaregatan 7B, 790 60 Falun, Sverige.

Vi utvecklar och säljer hjälpmedel. Våra kunder är framför allt apotek, hjälpmedelsdetaljister, leverantörer av produkter till vård och omsorg samt detaljister av smarta, innovativa produkter.

Bakgrund

Vi behandlar kunduppgifter och personuppgifter främst för att fullfölja våra förpliktelser mot våra samarbetspartners. Vår utgångspunkt är att inte behandla fler kund/personuppgifter än vad som behövs för detta ändamål, och vi strävar alltid efter att använda de minst integritetskänsliga uppgifterna.

Vi behöver dessa uppgifter för att ge bra service exempelvis vad gäller försäljning, marknadsföring, uppföljning och information. Vi kan också behöva kund/personuppgifter för att uppfylla lagar samt utföra kund- och marknadsanalyser.

Du har rätt att motsätta dig att vi använder kund/personuppgifter för direktmarknadsföring. När vi samlar in kund/personuppgifter för första gången får du mer information om detta och hur du kan motsätta dig det.

Vi uppskattar att du kontaktar oss och när du gör det på någon av våra kommunikations-kanaler använder vi den kommunikationen samt informationen för att vi skall kunna hantera ditt ärende, kontakta dig och självklart vill vi förbättra vår service genom att vi sparar ärendet för att snabbt kunna svara om du återkommer med frågor. När du besöker någon av vår hemsida samtycker du till cookies för behandling av dina uppgifter.

Normalfallet

I normalfallet är ett företag kund hos Schine Innovation / Milmas AB. I samband med att samarbetsavtal upprättas accepterars våra villkor och genom det godkänner man att vi får använda kunduppgifterna/personuppgifter för att fullgöra vår del av åtagandet.

Vi använder s:k ”Cookies” för att säkerställa statistik och information.

Riktlinjer

Vi behandlar endast kund/personuppgifter i enlighet med gällande dataskyddsregler och våra interna riktlinjer och rutiner. Vi behandlar inte kund/personuppgifter i annat fall än när de behövs för att fullgöra avtalade förpliktelser t ex enligt avtal och lag. Här följer exempel på kund/personuppgifterna vi behandlar för dig som kund som Schine Innovation/Milmas AB.

 • Företagsnamn/Namn
 • Kontaktpersoner
 • Adress
 • E-postadress
 • Telefonnummer
 • Faxnummer
 • Organisationsnummer
 • Betalkortsnummer, kreditkortsnummer och/eller andra bankrelaterade uppgifter
 • Uppgifter som du registrerade självmant och frivilligt uppger
 • Innehåll som du själv publicerar, s.k. användargenererat innehåll

Hur får vi tillgång till kund/personuppgifter?

Vi försöker i möjligaste mån inhämta samtycke innan vi börjar behandla kund/personuppgifter. I samband med att vi upprättar ett samarbetsavtal accepteras våra allmänna villkor. När du samtycker till våra allmänna villkor samtycker du också̊ till att vi behandlar dina kund/personuppgifter.

Du har när som helst rätt att återkalla ditt samtycke. Vi kommer då inte längre att behandla dina kund/personuppgifter eller inhämta nya, under förutsättning att det inte behövs för att fullgöra våra skyldigheter enligt avtal eller lag. Tänk på att återkallelse av samtycke kan innebära att vi inte kan fullgöra de skyldigheter vi har i förhållande till dig. Vi kan också̊ få tillgång till dina kund/personuppgifter på̊ följande sätt:

 • Uppgifter som du tillhandahåller oss direkt
 • Uppgifter som vi får från offentliga register
 • Uppgifter som vi får när du anmäler dig till nyhetsbrev och andra utskick
 • Uppgifter som vi får när du svarar på̊ enkäter och undersökningar
 • Uppgifter som vi får genom att du kan ha gjort ett inlägg via vår närvaro på sociala medier.
 • Uppgifter som vi får när du kontaktar oss, besöker oss eller på̊ annat sätt tar kontakt med oss.

Behandlas dina personuppgifter på ett betryggande sätt?

Vi utarbetar rutiner och arbetssätt för att kund/personuppgifter ska hanteras på̊ ett säkert sätt. Utgångspunkten är att endast personer i vår organisation som behöver kund/personuppgifterna för att utföra sina arbetsuppgifter ska ha tillgång till dem.

Vårt IT-säkerhetssystem är utvecklat för att skydda mot intrång, förstöring samt andra förändringar som kan innebära en risk för din integritet. Vi överför inte personuppgifter i annat fall än de som uttryckligen anges i denna policy.

Vår utgångspunkt är att inte lämna ut kund/personuppgifter till tredje part om du inte har samtyckt till det eller om det inte är nödvändigt för att uppfylla våra förpliktelser enligt avtal eller lag.

Hur återkallar jag mitt samtycke eller får uppgifter om vad som registrerats?

Du kan via brev, mail eller telefonsamtal alltid begära uppgifter om vad som registrerats om dig/företaget i våra register. Du kan på samma sätt återkalla ditt samtycke till att vi använder dina kund/personuppgifter förutom i de fall som nämns ovan. Vi skall inom sju dagar återkomma till dig med aktuella uppgifter.

Ansvar

Schine Innovation / Milmas AB är kund/personuppgiftsansvarig, vilket innebär att vi är ansvariga för hur dessa uppgifter behandlas och att dina rättigheter tas tillvara.